Uherské Hradiště – přeměna části bývalé nemocnice na město – 1.místo